Jokimaisema

Vesistö latvavesiltä mereen asti on virtavesieliöiden kannalta yksi kokonaisuus. Kalojen vaellusyhteydet tulee avata ja virtapaikkoja kunnostaa ja luoda kutua varten.

Tämä on kuvitteellinen makeanveden vesistö Suomessa. Miten vesivoiman ympäristövaikutus näkyy maisemassa? Löydätkö siitä nämä neljä jokea?

  • Luonnontilainen joki
  • Rakennettu joki, alajuoksu
  • Rakennettu joki, yläjuoksu
  • Kunnostettu joki

Katso päättelitkö oikein kohdasta jokimaisema!