Jokimaisema

Vesistö latvavesiltä mereen asti on virtavesieliöiden kannalta yksi kokonaisuus. Kalojen vaellusyhteydet tulee avata ja virtapaikkoja kunnostaa ja luoda kutua varten.

Tämä on kuvitteellinen makeanveden vesistö Suomessa. Miten vesivoiman ympäristövaikutus näkyy maisemassa? Löydätkö siitä nämä neljä jokea?

  • Luonnontilainen joki
  • Rakennettu joki, alajuoksu
  • Rakennettu joki, yläjuoksu
  • Kunnostettu joki

Katso päättelitkö oikein jokimaisema!  Tämä sivusto käsittelee vesivoiman luontovaikutuksia  – tervetuloa tutustumaan. Saatavilla on myös ”Hyvä tietää vesivoimasta”-esite Lataa PDF.

 

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

FRESHABIT LIFE IP (LIFE14/IPE/FI/023)